Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SIO Grafen - Hinder och utmaningar för grafeninnovationer

Det här erbjudandet riktar sig till er som vill möta gemensamma utmaningar och bidra med lösningar som tar bort eller sänker hinder för grafeninnovation - inom områden som standardisering, karakterisering, arbetsmiljö, cirkulära flöden, kompetensförsörjning eller användning av testbäddar och infrastruktur. Projekten ska ta ett helhetsperspektiv, ha en tydlig näringslivskoppling och undersöka strategiska lösningar som ska vara öppna och spridas till områdets aktörer.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Aktiviteter som adresserar lösningar för att ta bort eller sänka hinder för innovationer inom grafenområdet. Projekten ska ha en tydlig koppling till näringslivet och genomföras under 1 till 2 år.

Vem kan söka?

Företag, institut, ideella föreningar, universitet och högskolor eller andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Projektet ska genomföras av minst två aktörer med förmågan att adressera behovet och sprida projektresultat i ett brett nätverk.

Hur mycket kan ni söka?

Max 2 000 000 kronor. Total stödnivå är max 75 procent av projektets totala budget.

Viktiga datum

På vårt infomöte berättar vi mer om utlysningen och det finns möjlighet att ställa frågor. 

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 79

  Johan Ek Weis

  Kontaktperson på SIO Grafens programkontor

  +46 76 607 22 84

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2021-02352

  Statistik för sidan