Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förberedelseprojekt SIO Grafen - uppväxling av grafeninnovationer

Har du ett grafenkoncept med verifierad funktion och industriell potential som bidrar med lösningar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030? Höstens utlysning inom SIO Grafen kommer att ge möjlighet till större projekt som ämnar vidareutveckla dessa lösningar mot en kommersiell produkt. Det här erbjudandet riktar sig till er som planerar att göra en ansökan om ett demonstratorprojekt i höstens utlysning inom SIO Grafen och ser ett behov av att i ett förberedelseprojekt utveckla projektförslaget och värdekedjan.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Finansiering ska sökas för aktiviteter för att möjliggöra ett nytt större behovsdrivet projekt som vidareutvecklar ett redan verifierat grafenkoncept mot en kommersialiserad produkt. Exempel på aktiviteter är sådana som stärker värdekedjans sammansättning, uppkoppling mot testbäddar, internationella samarbetspartners eller marknadsmässiga utredningar.

Vem kan söka?

En eller flera parter, varav minst ett svenskt företag som behöver utveckla sin implementeringsplan, värdekedja eller utreda marknadspotentialen inför en större ansökan i höstens utlysning inom SIO Grafen.

Hur mycket kan ni söka?

Max 300 000 kronor. Total stödnivå är max 75 procent av projektets budget.

Viktiga datum

Du kan se webbinariet i efterhand genom att klicka på länken. Höstens utlysning är preliminärt beräknad att öppna 1:a september och stänga 1:a december. 

 • För att ansöka

  • Parterna har redan identifierat och verifierat en lösning där grafen eller annat 2D-material ger en tydlig fördel.
  • Företag(en) i projektet har ett industriellt behov.
  • Parterna har ett behov av att vidareutveckla värdekedjan, utreda förutsättningar avseende marknad, kostnadsbild, miljöaspekter eller andra hinder för att gå vidare i ett större gemensamt projekt.
  • Parterna planerar att ansöka om ett demonstratorprojekt i höstens utlysning inom SIO Grafen.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Rebecca Hollertz

  Utlysningsansvarig Vinnova

  +46 8 473 31 57

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 79

  Jon Wingborg

  Kontaktperson på SIO Grafen, angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 70 436 07 04

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2021-01990

  Statistik för sidan