Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Det strategiska innovationsprogrammet SIO grafen har målet att öka användningen av grafen i svensk industri. Med det här erbjudandet vill vi medverka till att etablera grafen inom svensk industri. Satsningen ska också stärka kunskapsöverföring mellan olika branscher och bidra till att svenska grafenbaserade produkter når marknaden.

Tidigare ansökningstillfällen

Samverkan för kommersiella tillämpningar av grafen: Genomförbarhetstudier och förberedelseprojekt
Stängde 28 april 2022

I det här erbjudandet finansieras genomförbarhetsstudier och förberedelseprojekt som syftar till att långsiktigt utveckla kommersiella tillämpningar med grafen.

SIO Grafen: Samverkan kring kommersiella tillämpningar
Stängde 8 december 2021

Har ni identifierat ett industriellt behov och har en idé om hur behovet kan mötas med materialutveckling av grafen?

SIO Grafen - Hinder och utmaningar för grafeninnovationer
Stängde 5 oktober 2021

Finansiering för projekt som bidrar med lösningar som tar bort eller sänker hinder för grafeninnovation.

Förberedelseprojekt SIO Grafen - uppväxling av grafeninnovationer
Stängde 18 juni 2021

Erbjudande för er som ska söka höstens utlysning inom SIO Grafen och behöver utveckla projektförslaget och värdekedjan.

Genomförbarhetsstudier SIO Grafen - samverkan kring kommersiella tillämpningar med grafen
Stängde 29 april 2021

Finansiering av projekt som  långsiktigt utvecklar kommersiella tillämpningar med grafen eller andra 2D-material. Projektet ska vara kopplat till bioteknik, elektronik, energi, komposit, tillverkning eller ytbeläggning.

SIO Grafen: Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar
Stängde 1 december 2020

Finansierar samverkansprojekt kring kommersiella tillämpningar med grafen och andra tvådimensionella material.

SIO Grafen: Samverkan kring kommersiella grafentillämpningar
Stängde 3 mars 2020

I det här erbjudandet finansierar vi samverkansprojekt kring kommersiella tillämpningar med grafen och andra tvådimensionella material.

Grafen: Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2019
Stängde 19 mars 2019

Genom denna utlysning vill SIO Grafen finansiera industriellt behovsdrivna innovationsprojekt där aktörer gemensamt utvecklar grafen-teknologier för framtida tillämpningar eller produktionsprocesser.

SIO Grafen: Samverkan för kommersiella tillämpningar - hösten 2018
Stängde 5 september 2018

Finansierar industriellt behovsdrivna projekt av olika mognadsgrad. Projektförslagen ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i aktörsgruppen.

SIO Grafen: Kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2018
Stängde 13 mars 2018

I det här erbjudandet kan ni söka finansiering för grafenbaserade lösningar som förbättrar materialegenskaper och funktion.

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Sio Grafenss webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Senast uppdaterad 8 december 2022

Sidansvarig: Rebecca Hollertz

Diarienummer 2014-04030

Statistik för sidan