Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gemensam utlysning Sverige-Finland: Utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter

I det här erbjudandet stödjer vi projekt som utvecklar möjliggörande processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material. Utlysningen fokuserar specifikt på teknologier som tar biobaserade produkter och material från labbskala till pilot eller demo. Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som vill utveckla möjliggörande processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material. Erbjudandet fokuserar på teknologier som kan ta biobaserade produkter och material från labbskala till pilot eller demo. 

Vem kan söka?

I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer. Minst tre parter varav två företag.
Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt men projekt med enbart svenska aktörer är också välkomna.

Hur mycket kan ni söka?

Budget för finansiering av svenska parter är 27 miljoner kronor. Svenska parter kan få max 6 miljoner kronor. Budgeten för finansieringen av finska parter i svensk-finska samarbetsprojekt är ungefär 2 miljoner Euro. För finska parter finns inget förbestämt maxbelopp. Projekten ska samfinansieras av medverkande företag.

Viktiga datum

 • Tipsa era kollegor i Finland

  Samarbetar ni med kollegor i Finland i detta projekt? Projektaktörer från Finland ansöker om bidrag via Business Finland. 

  Tipsa era kollegor i Finland om hur de söker bidrag för deltagande i projektet.

  Vad handlar erbjudandet om?

  Det anses idag finnas en stor mängd resultat och demonstrationer av biobaserade lösningar som producerats i labbskala och som visar upp stor potential. Tekniska processer för realisering av dessa saknas dock i stor utsträckning och finansiering för processutveckling har saknats. Samtidigt behöver marknadsaktörer ta en mer aktiv roll i denna utveckling för att öka farten i kommersialiseringen av forskningsresultat.

  Nya produkter och material kräver nya processer. Vi vill i denna utlysning stötta utveckling av möjliggörande processteg. Dessa förväntas låsa upp nya möjligheter för

  • Användning av råvara och energi
  • Tillverkning av nya material och kemikalier
  • Tillverkning av material och kemikalier med överlägsna egenskaper
  • Nya sätt att nyttiggöra existerande eller nya biobaserade strömmar, inkluderande frågor om cirkularitet, hållbarhet och kundbehov

  Syftet med denna tematiska utlysning är att erbjuda företag och forskningsorganisationer möjlighet till gemensam utveckling av processteg som på ett eller annat sätt är avgörande för kommersiell tillverkning av biobaserade kemikalier och material med stor marknadspotential.

  Målet är uppskalning av spännande lösningar från TRL 3-4 till TRL 5-7 och att därmed ta dem från labbskala till pilot eller demo.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i Vinnovas intressentportal och/eller Business Finlands ansökningsportal. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget. I utlysningstexten, som publiceras här när utlysningen öppnar, finns detaljerad information om bedömningskriterier och formella krav. Ni bör läsa den noga.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Per Edström

  Programchef BioInnovation

  +46 10 142 82 44

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2017-05559

  Statistik för sidan