Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Bioinnovation bygger på den strategiska innovationsagendan "En biobaserad ekonomi", som ska bidra till att öka Sveriges konkurrenskraft inom biobaserad ekonomi. Målet är att Sverige ska ha slutfört övergången till en biobaserad ekonomi 2050. Programmets utgångspunkt är samarbete över branschgränser inom främst skogsindustri, kemi och textil.

Tidigare ansökningstillfällen

BioInnovation: Hypotesprövning steg 1 - Nyskapande projekt med högre risk
Stängde 6 september 2022

I det här erbjudandet stödjer vi nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Ni kan söka det här erbjudandet vid valfri tidpunkt under året. Erbjudandet har flera olika ansökningsperioder.

Hypotesprövning och innovationsupphandling i offentlig sektor
Stängde 6 september 2022

För organisationer som vill göra en innovationsupphandling som bidrar till övergången till en biobaserad ekonomi.

Design för cirkularitet inom BioInnovation
Stängde 29 mars 2022

Finansiering av projekt som ökar andelen biobaserade produkter, komponenter och material designade för cirkulära flöden.

Bioinnovation: Doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer
Stängde 4 maj 2021

Utlysningen avser doktorand- och post doc-projekt i en företagsforskarskola. Det primära syftet är att ta fram forskningsresultat för utveckling av resurseffektivitet i biobaserade industriella processer. De önskade effekterna inkluderar stärkt konkurrenskraft genom ny grundläggande kunskap och ökad innovationstakt samt säkrad långsiktig kompetensförsörjning i industri och akademi.

BioInnovation: Hypotesprövning nyskapande projekt med högre risk
Stängde 3 mars 2021

Vi stödjer nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.

Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk
Stängde 8 september 2020

Har ni ett nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning inom Bioinnovation?

Bioinnovation: Utveckla material med biobaserade komponenter
Stängde 7 april 2020

Vi finansierar projekt som vill utveckla biobaserade material eller materialsystem för cirkulära flöden.

Bioinnovation: Möjliggörande teknik Sverige-Finland
Stängde 17 september 2019

Stöd till projekt som kan skapa förutsättningar för biobaserade produkter på marknaden. Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt men även projekt enbart i Sverige eller Finland.

Samarbete Sverige-Finland: biobaserade produkter
Stängde 14 juni 2018

För projekt som utvecklar processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material.

BioInnovation Hypotesprövning vt 2015
Stängde 10 mars 2015

BioInnovation Hypotesprövning steg 1 vt 2015

Mer information om programmet hittar du på dess webbplats

Bioinnovations webbplats

För information om utlysningen och kontaktpersoner, se respektive utlysningssida. 

 

Senast uppdaterad 15 februari 2023

Sidansvarig: Anders Holmgren

Diarienummer 2015-00048

Statistik för sidan