Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Metalliska material för det elektrifierade samhället

Detta är utlysning nummer 15 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Utlysningen riktar sig mot insatser som stärker svensk industris förmåga att möta, och vara en del av, omställningen mot ett elektrifierat samhälle. Finansieringen förväntas bidra till att svensk metall- och verkstadsindustri kan ta en ledande position i utvecklingen mot ett elektrifierat samhälle. Detta genom projekt som adresserar utmaningar som kan mötas med metalliska material och som ligger inom något (eller flera) av följande applikationsområden: 1. Drivlina och transmissioner; 2. Elektriska maskiner; 3. Elektrisk värmning; 4. Generering av elektricitet; 5. Lagring (kemisk, termisk eller annan) av elektrisk energi; 6. Personsäkerhet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Genomförbarhetsstudier samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på metalliska material för elektrifiering. Projekten ska adressera ett eller flera av sex identifierade applikationsområden.

Vem kan söka?

Konsortier bestående av minst tre projektparter varav minst två är svenska företag vars organisationsnummer inte ingår i samma koncern. Därutöver universitet, högskolor, forskningsinstitut, utländska företag och andra relevanta juridiska personer. Utländska organisationer utan filial eller driftsställe i Sverige är välkomna som deltagare i projekten men kan inte få bidrag från Vinnova.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens budget är 24 miljoner kronor. Budgeten förväntas räcka till finansiering av 6-12 forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och upp till 5 genomförbarhetsstudier. Vinnovas finansiering får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnad.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Diarienummer 2020-03003

  Statistik för sidan