Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar metallindustri - Kompetensförsörjning

Den här utlysningen gäller bidrag till genomförande av insatser som stärker svensk metallindustris sociala hållbarhet. Finansieringen förväntas bidra till att svensk metall- och verkstadsindustri kan rekrytera och utveckla rätt kompetens och erbjuda en stimulerande, ändamålsenlig och säker arbetsmiljö. Detta är utlysning nummer 18 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och utvecklingsprojekt som resulterar i nya kunskaper, verktyg och metoder med potential att bidra till resultatmålen för Steg 7 i den strategiska forsknings- och innovationsagendan "Nationell samling kring metalliska material".

Vem kan söka?

Organisationer som har ambition och förmåga att stärka metallindustrins möjligheter att rekrytera rätt kompetens samt utveckla en stimulerande, ändamålsenlig och säker arbetsmiljö. Ansökan ska innehålla minst två projektparter, varav minst ett svenskt företag från metallindustrin (med SNI-kod i någon av huvudgrupperna B07, C24, C25 eller grupp S94.1).

Hur mycket kan ni söka?

Maximalt belopp som kan sökas är tre (3) miljoner kronor. Bidraget från Vinnova får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnad. Utlysningens totala budget är 12 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anders Marén

  Utlysningsansvarig Vinnova och kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  +46 8 473 31 88

  Lotta Sörlin

  Biträdande programchef Metalliska material och kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 8 679 17 03

  Rasmus Östlund

  Programkoordinator Metalliska material och kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 8 679 17 24

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-02298

  Statistik för sidan