Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategiska innovationsprogrammet SIP LIGHTer - 2020

Med det här erbjudandet vill vi initiera genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt (FoI-projekt) i branschöverskridande samverkan. Projekten ska generera kunskap i form av nya lösningar, nya metoder, nya demonstratorer och ny kompetens inom alla områden där lättvikt är av intresse. Detta ska leda till ökad hållbarhet och stärkt konkurrenskraft inom svensk lättviktsteknik.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

FoI-projekt för att utveckla ny lättviktsteknik som möter industriella behov. FoI-projektens längd får vara högst 3 år. Genomförbarhetsstudier på max 1 år där förutsättningarna för framtida, nydanande FoI-projekt med hög potential ska utvärderas och analyseras

Vem kan söka?

Konsortier av företag, institut, universitet, högskolor, offentliga aktörer och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Alla projekt ska utgå från konkreta industriella behov varför minst två företag som själva äger behovet ska vara med i konsortiet. Branschöverskridande projekt med engagemang av SMF uppmuntras.

Hur mycket kan ni söka?

Maximal bidragsnivå för FoI-projekt är 50 procent. För genomförbarhetsstudier kan bidrag på högst 800 000 kronor sökas motsvarande maximalt 80 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Viktiga datum

För projekt där branschöverskrivande samverkan kan leda till ökad hållbarhet och stärkt konkurrenskraft inom svensk lättviktsteknik.

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Mats Zackrisson

  Ansvarig för hållbarhetsstöd i SIP Lättvikt

  +46 10 228 46 88

  Cecilia Ramberg

  Kontaktperson RISE IVF

  +46 70 780 60 52

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2020-00214

  Statistik för sidan