Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lättviktsteknologi - genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt våren 2019

Utlysningen riktar sig till företag, institut, universitet, högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Syftet med utlysningen är att stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi. Detta uppnås genom att i branschöverskridande samverkan bygga ny kunskap och kompetens i form av lösningar, metoder, demonstratorer samt att utveckla nya och befintliga leverantörskedjor. Utlysningen är öppen för två typer av projekt vilka ska utgå från konkreta industriella behov: genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt där man i samverkan vill utveckla nya lättviktslösningar i form av lösningar, metoder, demonstratorer och kompetens för att föra ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar.

Vem kan söka?

Företag, institut, universitet och högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige.

Hur mycket kan ni söka?

Genomförbarhetsstudier kan söka 800 000 kronor. Forsknings och Innovationsprojekt kan söka utan beloppsgräns med bidrag på högst 50 procent. Utlysningens totala budget är 50 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt avser att finansiera projekt som leder till att ny branschöverskridande kunskap genereras i form av lösningar, metoder, demonstratorer och kompetens. Målet är att snabbt få ut ny lättviktsteknik i industriella tillämpningar.

  Finansiering kan sökas för två typer av projekt:

  1. Genomförbarhetsstudier är kortare projekt på högst 12 månader vilka syftar till att utveckla radikalt nytänkande idéer till lättviktslösningar. De ska undersöka hur en branschöverskridande samverkan inom ett specifikt område bör utformas och hur idén kan utvecklas till ett framtida Forsknings och Innovationsprojekt.
  2. Forsknings- och innovationsprojekt ska generera resultat som kan introduceras i kommersiellt drivna industriella projekt inom fem år efter avslutat projekt. Projektens längd är max 3 år.

  Mål för projekten

  Ett av programmets övergripande mål är att 75 procent av de lättviktslösningar som utvecklas i projekten ska implementeras. Då ska minst ett av följande uppnås vilket även ska motiveras i ansökan:

  • minst 20 procent lägre kostnader samtidigt som vikten minskar minst 20 procent
  • minst 20 procent kortare utvecklingstid samtidigt som vikten minskar minst 20 procent
  • minst 20 procent viktminskning genom nya möjligheter att blanda material
  • minst 20 procent viktminskning genom bättre produktegenskaper eller innovativa lösningar.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Diarienummer 2018-04883

  Statistik för sidan