Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Key Digital Technologies JU - Europeiska samverkansprojekt inom elektroniska komponenter och system - Call 2022

Key Digital Technologies JU är ett så kallat institutionaliserat partnerskapsprogram, ett Joint Undertaking, där finansieringen kommer från EU-kommissionen via Horisont Europa, finansierande myndigheter i deltagande länder samt deltagande organisationer. Inom Key Digital Technologies JU finansierar Vinnova projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom elektroniska komponenter och system, både med mjuk- och hårdvarufokus för att bidra till hållbar digital omställning. Tillämpningsområden kan vara industriell produktion, fordonssektorn, energi och 5G/6G.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

För deltagande i internationella samverkansprojekt med inriktning på elektroniska komponenter och system.

Vem kan söka?

Svenska företag som uppfyller Vinnovas krav samt universitet och forskningsinstitut. Vinnova kräver deltagande från svenska företag motsvarande minst 50 procent av den svenska projektbudgeten.

Hur mycket kan ni söka?

Det svenska konsortiet kan söka max 2 000 000 EUR i stöd från Vinnova för ett projekt. EU-kommissionen stödjer projekten med motsvarande belopp. Vinnovas budget för Call 2022 är 48,5 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Adela Saavedra Granholm

  Insatsansvarig

  +46 8 473 31 50

  Lars Gustafsson

  Handläggare

  +46 8 473 32 12

  Diarienummer 2022-00087

  Statistik för sidan