Innovationsprojekt i företag 2017:

Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Stängde 17 januari 2017

Är ni ett företag med mindre än 250 anställda och är i behov av finansiering för att starta och bedriva innovationsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få? Vi finansierar projekt som baseras på nyskapande varor, tjänster eller processer med stor kommersiell potential. Projekten kan handla om utredning av kommersiella förutsättningar, framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan vi söka för?

Utredning av kommersiella förutsättningar samt framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer

treklover2

Vem kan söka?

Aktiebolag eller en ekonomisk förening. Företag får inte ha fler än 249 anställda och ska kunna redovisa en årlig nettoomsättning på minst 500 000 kronor.

treklover3

Hur mycket kan vi söka?

Upp till 2 miljoner kronor per ansökningsomgång. Vi kan finansiera upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • 6 dec 2016
  Öppnar för ansökan
  6 dec 2016
 • 17 jan 2017
  Ansök senast kl 15:00
  17 jan 2017 kl 15:00
 • 22 mar 2017
  Beslut meddelas
  22 mar 2017
 • 14 mar 2017
  Beslut meddelas
  14 mar 2017
 • 14 mar 2017
  Projekt får starta
  14 mar 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet skapar vi förutsättningar för företag att starta och driva projekt i faser där annan finansiering är svår att få. Vi vill stimulera företag genom att ge dem möjligheter att ta sig an utmanande projekt med stor kommersiell potential. Vi vill även verka för en jämställd samhällsutveckling genom att ge unga företag med både kvinnor och män i nyckelpositioner ökade möjligheter till finansiering.

  Syftet är att företagen ska stärka sin konkurrenskraft, bland annat genom att ta fram ny kunskap och utveckla andra unika tillgångar. Erbjudandet ska skapa förutsättningar för marknadsintroduktion av nyskapande varor, tjänster och processer på sikt. Det ska även bidra till positiva välfärds- och samhällseffekter genom att finansiera projekt främjar hållbar tillväxt i svenskt näringsliv.

  Erbjudandet på en minut

  Vinnovas handläggare Anna Tegnesjö berättar om vårt erbjudande Innovationsprojekt i företag.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Innan ni ansöker bör ni säkerställa att erbjudandet passar ert projekt. 

  Typer av aktiviteter

  Dessa aktiviteter kan ni söka finansiering för:

  • Utredning av marknadsmässiga förutsättningar, exempelvis identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter.
  • Utredning av tekniska och designmässiga förutsättningar.
  • Framtagande av underlag inför ett större utvecklingsarbete.
  • Framtagande av ny kunskap och utveckling prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer.
  • Utredning av immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt utveckla immaterialrättsliga strategier och skydd.
  • Utredning och utveckling av möjligheter att producera varor eller tjänster.

  Övergripande kriterier

  För att ert företag ska vara aktuellt för finansiering gäller detta:  

  • Projektet har ett tydligt kommersiellt fokus och gäller utveckling av nyskapande varor, tjänster eller processer som kan leda till att företaget blir internationellt konkurrenskraftigt.
  • Affärsidén är nyskapande och har potentiella konkurrensfördelar på den tilltänkta marknaden.
  • Vinnovas finansiering har en avgörande betydelse för genomförbarheten av projektet. Det innebär att de aktiviteter som man söker finansiering för inte får vara påbörjade.

  Observera att företag som är i behov av ytterligare finansiering är välkomna att ansöka om bidrag fler gånger inom erbjudandet.

  Testa om erbjudandet passar ert projekt

  Är ert företag ett aktiebolag eller en ekonomisk förening med en årlig nettoomsättning som överstiger 500 000 kronor?

  Är er tänkta vara, tjänst eller process nyskapande eller väsentligt bättre än lösningar som finns idag?

  Ni vet att varan/tjänsten/processen är nyskapande i förhållande till andra alternativ genom att ni har branschkunskap, har gjort marknadsundersökningar etc.

  Har er vara, tjänst eller process potential att bli internationellt konkurrenskraftig?

  Kan projektet leda till att ny kunskap eller andra unika tillgångar utvecklas?

  Planerar ni att påbörja de aktiviteter ni söker bidrag för tidigast i samband med besked om finansiering från Vinnova?

  Har ni säkrat finansieringen av projektets kostnader utöver Vinnovas bidrag?

  Observera att företagets del av finansieringen får inte ske med medel från andra offentliga aktörer, exempelvis EU eller andra statliga myndigheter.

  Vill du se erbjudandet på vinnova.se?

  Du läser ett erbjudande från Vinnova i betaversionen av vår nya webbplats.

  Ta del av erbjudandet på vinnova.se istället

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller information om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor kring det här erbjudandet kontakta gärna oss.

  Carl Naumburg

  Utlysningsansvarig

  08 - 473 3190

  carl.naumburg@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinator Bidrag Status Diarienummer
  Anomalidetektion av tidsseriedata och intelligenta rekommendationer genom maskininlärning BURT AB 1 987 800 kr Pågående 2017-00689
  Mobil terminal för P2P-distribution av digitala värdetokens AIRFILL PREPAID AB 1 385 000 kr Pågående 2017-00713
  Artificiell Intelligens för detektering av globala säkerhetsrisker GWS Production AB 1 989 101 kr Pågående 2017-00767
  Fullt integrerat och standardiserat brandsläckningssystem med tvåvägskommunikation för bussar och tunga fordon DAFO BRAND AKTIEBOLAG 1 552 479 kr Pågående 2017-00802
  HILA - Framtidens drivsystem för hissar HYDROWARE AB 971 920 kr Pågående 2017-00806
  Onlineverktyg för energieffektivitetsutveckling och utsläppsrapportering för fartyg Lean Marine Sweden AB 1 600 000 kr Pågående 2017-00924
  Enklare skapande och distribution av video NEW MEDIA SWEDEN AB 1 763 912 kr Pågående 2017-00029
  SiCAT - Metallåtervinning ur SiC-baserade bilkatalysatorer SCANARC PLASMA TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG 737 219 kr Pågående 2017-00090
  Scila Risk Module - risk modellering och validering i realtid SCILA AB 1 426 887 kr Pågående 2017-00093
  Rep- wirevinsch NEPTUNUS HAV & LAND AB 2 000 000 kr Pågående 2017-00110
  Alla projekt för omgången