Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Individrörlighet och ökat attraktionsvärde för forskningsbaserad kompetens

Syftet är att genom personlig rörlighet stärka såväl kontaktytor, insikter och samverkan som kompetens, kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan organisationer. Erbjudandet riktas till disputerade lärare/forskare vid universitet, högskola och forskningsinstitut, eller personer inom privat och offentlig verksamhet som har minst två års dokumenterad erfarenhet av relevant forskning, utveckling eller innovationsarbete.

Tidigare ansökningstillfällen

Rörlighet för innovation, lärande och kunskapsutbyte
Stängde 20 april 2022

Finansiering för en person som ges möjlighet att vistas på ny arbetsplats för att främja kompetens- och kunskapsutbyte

Rörlighet för innovation, lärande och kunskapsutbyte 2021
Stängde 5 oktober 2021

Ge personer inom forskning och innovation möjlighet att arbeta i en annan organisationen än sin nuvarande.

Senast uppdaterad 19 september 2023

Diarienummer 2021-01972

Statistik för sidan