Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Internationell samverkansutlysning inom EJPRD 2022: Förbättrad diagnostik Sällsynta diagnoser

Vinnova finansierar i detta erbjudande svenskt deltagande i den fjärde internationella utlysningen inom European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) med fokus på förbättrad diagnostik för sällsynta sjukdomar. Erbjudandet innefattar i korthet, utveckling av nya diagnostiska metoder och processer för tidigare diagnos och monitorering av sällsynta sjukdomar. Stöd till svenskt deltagande sker genom ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Vinnova.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Svenskt deltagande i den internationella utlysningen EJP RD 2022: sällsynta diagnoser.

Vem kan söka?

Svenska aktörer som skickat in en ansökan i EJP RD 2022 och är verksamma inom akademi, offentlig sektor, institut, idéburna org. eller industri. Svenska sökande till Vinnova ska inkludera minst en industripart med filial eller driftställe i Sverige

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova kan finansiera en svensk industriell part med maximalt 3 miljoner kronor över tre år. Ifall två svenska parter ingår kan Vinnova finansiera med totalt 4,5 miljoner kronor över tre år.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Gunnar Sandberg

  Handläggare

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2021-04950

  Statistik för sidan