Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Internationell samverkansutlysning JPI AMR 2022: innovativ läkemedelsdesign

Vinnova finansierar svenskt deltagande i den 14:de internationella utlysningen inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPI AMR) som fokuserar på innovativ läkemedelsdesign. Utlysningen syftar till att förbättra behandlingen av bakteriella- och svampinfektioner (inklusive saminfektion) eller förebygga uppkomst och spridning av resistens hos människor, djur eller växter. Detta genom att förbättra effektiviteten, specificiteten, leveransen, kombinationerna eller återanvändningen av läkemedel samt växtskyddsmedel. Svenskt deltagande och bidrag sker genom ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Sida och Vinnova.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Svenskt deltagande i den internationella utlysningen JPI AMR 2022: innovativ läkemedelsdesign

Vem kan söka?

Svenska aktörer som skickat in en ansökan i JPI AMR 2022 och är verksamma inom akademi, offentlig sektor, institut, idéburna org. eller industri. Svenska sökande till Vinnova ska inkludera minst en industripart med filial eller driftställe i Sverige

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova finansierar en svensk industriell part i ett konsortium med maximalt 3 miljoner kronor över tre år. Ifall fler svenska parter ingår kan det totala finansieringen uppgå till maximalt 4,5 miljoner kronor. Ingen part kan dock söka mer än 3 mkr.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka bidrag gör ni först en ansökan på den internationella utlysningens hemsida, enligt de instruktioner som finns tillgängliga där.

  Senast den 15 mars 2022 klockan 14.00 ska ni också skicka in en ansökan i Vinnovas Intressentportal. Där fyller ni i de obligatoriska uppgifterna inklusive alla svenska projektparter och bifogar er JPI AMR 2022 ansökan som projektbeskrivning samt vid behov även intyg från revisor/redovisningskonsult eller kontoutdrag, se under formella krav.

  I de fall er projektansökan blir inbjuden att skicka in en fullständig ansökan till JPI AMR kommer ni även få komplettera er inskickade ansökan till Vinnova.

  Klarmarkera er ansökan i god tid innan Vinnova stänger portalen. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till stängning.

  När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare/prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

  Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter stängning ber vi dig höra av dig.

  När portalen stängt kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Pontus von Bahr

  Handläggare

  Malin Eklund

  Handläggare

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-04966

  Statistik för sidan