Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Gemensam utlysning för internationella AI-projekt inom innovationsnätverket EUREKA 2021

Klustren inom det internationella innovationsnätverket EUREKA går för andra gången samman i en gemensam utlysning med fokus på artificiell intelligens. Satsningen är en unik möjlighet för svensk industri och akademi inom många teknikområden att samarbeta med ledande internationella aktörer för att flytta fram sina positioner inom AI-området.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utlysningen är en unik möjlighet för svensk industri och akademi inom i stort sett alla teknikområden att samarbeta med ledande internationella aktörer för att flytta fram sina positioner inom AI-området i samarbete med ledande internationella aktörer.

Vem kan söka?

Internationella samarbetsprojekt med deltagande från svensk industri och/eller akademi, inom i stort sett samtliga teknikområden.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vanligtvis finansierar vi från 2 miljoner upp till cirka 25 miljoner kronor. Projekten löper i allmänhet över tre år men kan vara kortare.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om

  För att främja internationell samverkan för forskning, utveckling och innovation kan aktörer i denna utlysning söka finansiering för industridrivna och marknadsorienterade klusterprojekt med fokus på att artificiell intelligens.

  Med klusterprojekt menas internationella samarbeten mellan stora och små företag, institut och akademi som ska stärka europeisk konkurrenskraft. EUREKA-kluster är långsiktigt strategiska och tematiska initiativ som initierats av europeisk industri.

  Hittills planerar minst 14 länder att delta i denna utlysning. Utöver de Europeiska länderna deltar just nu Sydafrika, Singapore och Sydkorea. Satsningen är en unik möjlighet för svensk industri och akademi inom många teknikområden att samarbeta med ledande internationella aktörer för att flytta fram sina positioner och skapa gemensamma möjligheter inom AI-området.

  Deltagande EUREKA-kluster är ITEA3, CELTIC-NEXT, Eurogia 2020, Penta, Euripides2. Du kan läsa mer om klustren och deras tidigare projekt på deras respektive webbplatser.

  Läs mer om EUREKA-kluster på Vinnovas hemsida

  Läs mer om utlysningen och få information om kommande webinars och nätverksevent på Eurekas utlysningssida

  Projekten

  Vi uppmuntrar sökanden att samarbeta över områdesgränser, t ex över flera teknikområden och EUREKA-klustrens traditionella fokusområden.

  Klusterprojekt brukar generellt ha mellan 4 till 20 projektparter och den totala internationella budgeten brukar sträcka sig mellan 2 till 20 M€. Aktörer i minst 2 länder behöver samarbeta. I denna utlysning förväntas många internationella projekt vara inom spannet 3 till 15 M€.

  Ta möjligheten att redan nu skissa på projekt och nätverka med tänkbara partners. Alla deltagande EUREKA-kluster kommer att bjuda in till olika typer av events för att underlätta och stödja er att bilda konsortier.

  Projekt i denna utlysning förväntas starta under våren 2022.

  Ansökan och ansökningsprocess

  Ni kan söka finansiering för att utveckla teknik, produkter och tjänster för en internationell marknad, lösa en industriell utmaning eller ta fram nya standarder eller standardiseringsprocesser kopplat till artificiell intelligens.

  Utlysningen för att skicka in internationell ansökan öppnar 1 mars och stänger 28  juni, med projektstart tidigast den 1 mars 2022.  Vinnova kommer tillämpa samma regler som för andra klusterutlysningar inom EUREKA.

  Internationell ansökan

  Internationell ansökan skickas in senast 28 juni till https://eureka-clusters-ai.eu/ med en ansökningsmall som är gemensam för alla deltagande kluster. Ansökan sker i ett steg vilket betyder att ingen Project Outline först skickas in och bedöms, vilket annars är den normala processen i EUREKAs klusterutlysningar. Istället skickas en internationell ansökan in direkt som bedöms centralt och på nationell nivå. Vinnova kommer att kontakta alla projekt efter den 28 juni med information om fortsatt process. Vi rekommenderar sökande att kontakta Vinnova innan ansökan skicka in.

  Nationell ansökan

  Efter att den internationella ansökan bedömts kommer godkända projekt att bjudas in till att skicka in en nationell ansökan mellan 20 september till 20 oktober. Därefter sker en bedömningsprocess inklusive intervjuer under november. Vinnova avser att kommunicera sina finaniseringsbeslut kring den 15 februari.

  Vinnova kommer tillämpa samma regler som för andra klusterutlysningar inom EUREKA. Vänligen notera att den process som beskrivs i nedan dokument ersätts av en ansökan som sker i ett steg, dvs utan Project Outline.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Fredrik Weisner

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 80

  Frédéric Pillot

  Biträdande utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 01

  Sanja Sain-Strömberg

  Programledare EUREKA Kluster

  +46 8 473 31 13

  Diarienummer 2021-01307

  Statistik för sidan