Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Euripides 2 - vårutlysning 2019

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Smarta elektroniksystem, till exempel sensorer, kraftelektronik, elektronikplattformar, byggsätt och produktintegrering inom elektronik. Eftersom Sverige inte är med i EUREKA-klustret Penta, stöds inte projekt inom ren mikro- och nanoelektronik inom EUREKA. Istället hänvisar vi till EU ECSEL Joint Undertaking.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer eller industrikonsortier bestående av minst två oberoende organisationer i minst två EUREKA-länder. Minst ett svenskt företag ska delta. Ansökan skickas in till Euripides2.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vanligtvis finansierar vi från ett par miljoner upp till ca 15 miljoner kronor. Projekten löper i allmänhet över tre år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

   Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projekten kan beröra allt från sensorer via byggsätt till integrerade elektronikprodukter. Tillämpningsområdena kan komma exempelvis från fordonssektorn, medicinsk teknik, säkerhetsbranschen eller produktionsområdet.

   

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratörer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad. För en framgångsrik ansökan om nationell finansiering till Vinnova krävs normalt deltagande från både större företag, SMF och akademi/forskningsinstitut. Minst ett företag med svenskt driftställe ska delta.  

   

  Euripides Office erbjuder stöd under konsortiebyggandet.  

   

  OBS: Sverige är inte med i EUREKA-klustret Penta och stödjer inte projekt inom ren mikro- och nanoelektronik inom EUREKA. Vinnova hänvisar här istället till EU ECSEL Joint Undertaking.

   

  Ansökningsprocessen sker i flera steg 

  Ni kan söka vårt projektbidrag först när projektet har fått sin projektansökan godkänd av EUREKA nätverket. 

  1. Först skickar ni en ansökan till EURIPIDES² (inte till Vinnova). 
  2. EURIPIDES² bedömer ansökan och om de godkänner projektet får det en så kallad label.
  3. Om er ansökan har fått label bjuds ni in att skicka en ansökan till oss.
  4. Baserat på ansökningarna samt en projektintervju gör vi en slutgiltig bedömning om ni får finansiering eller inte.

  Vad handlar Euripides2 om? 

  Euripides² är ett innovationskluster för smart elektronik. Klustret är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram. 

  Alla projekt inom EUREKA kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.

  Diarienummer 2018-04476

  Statistik för sidan