Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eureka klustergemensam utlysning 2022 – Accelerera Hållbarhet

Klustren inom det internationella innovationsnätverket EUREKA går samman i en gemensam utlysning med fokus på hållbar industri. Satsningen är en unik möjlighet för svensk industri och akademi inom många teknikområden att samarbeta med ledande internationella aktörer för att flytta fram sina positioner inom området. Denna första utlysning har fokus på en hållbar digital omställning och industri och finansieras huvudsakligen av Vinnovas strategiska områden Digital Omställning och Hållbar Industri. Syftet är att ta fram nya lösningar som kan driva hållbar digital transformation samt förstärka konkurrenskraften inom de områden som omfattas av Eureka-klustren.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Internationell samverkan i projekt med inriktning på grön digital omställning och en hållbar utveckling av industrin.

Vem kan söka?

Konsortier av företag-, industri- eller akademiparter från minst två av de länder som deltar i Eureka. Minst ett svenskt SMF ska delta. Ansökan skickas in till Eureka Clusters Sustainability Call 2022.

Hur mycket kan ni söka?

Vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vinnova finansierar projekten med totalt mellan 5 och 10 miljoner kronor och projekttiden är cirka 3 år. Preliminär budget för denna utlysning är 20 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Frédéric Pillot

  Kontaktperson och utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 01

  Tove Jaensson

  Handläggare

  +46 8 473 30 57

  Urve Heamägi

  Administrativa frågor

  +46 8 473 32 74

  Diarienummer 2021-05158

  Statistik för sidan