Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA EURIPIDES² Call 2021 – Internationella samverkansprojekt inom smarta elektroniksystem

EURIPIDES² är ett innovationskluster för smarta elektroniksystem. Klustret är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram. Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projekten kan beröra allt från sensorer till integrerade elektronikprodukter. Lösningarna kan vara tänkta att tillämpas inom exempelvis fordonssektorn, medicinsk teknik, säkerhetsbranschen eller produktionsområdet. Utlysningen görs inom ramen för EUREKA-klustret EURIPIDES², ett internationellt innovationskluster för smart elektronik.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Internationell samverkan i projekt med inriktning på smarta elektroniksystem, till exempel sensorer, kraftelektronik, elektronikplattformar, byggsätt och produktintegrering inom elektronik. Syftet är att ta fram lösningar som kan driva innovation inom i stort sett alla områden som EURIPIDES² gör satsningar inom.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer eller industrikonsortier bestående av minst två oberoende organisationer i minst två EUREKA-länder. Minst ett svenskt SMF-företag ska delta. Ansökan skickas in till EURIPIDES².

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vanligtvis finansierar vi från 2 miljoner upp till cirka 25 miljoner kronor. Projekten löper i allmänhet över tre år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projekten kan beröra allt från sensorer till integrerade elektronikprodukter. Lösningarna kan vara tänkta att tillämpas inom exempelvis fordonssektorn, medicinsk teknik, säkerhetsbranschen eller produktionsområdet. Utlysningen görs inom ramen för EUREKA-klustret EURIPIDES², ett internationellt innovationskluster för smart elektronik.

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratörer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad. För en framgångsrik ansökan om nationell finansiering till Vinnova krävs normalt deltagande från både större företag, SMF och akademi/forskningsinstitut. Minst ett företag med svenskt driftställe ska delta.

  EURIPIDES² Office erbjuder stöd under konsortiebyggandet och man är bland annat med och anordnar ett nätverksevent 12–13 januari. Det finns även möjlighet att ladda upp och ta del av projektidéer i ECS Collaboration Tool. Se mer info under rubriken länkar nedan.

  Sverige är inte med i EUREKA-klustret PENTA och stödjer inte projekt inom ren mikro- och nanoelektronik inom EUREKA. Däremot finns det genom det gemensamma call som PENTA och EURIPIDES² har, möjlighet för svenska aktörer att samverka med aktörer från länder som stödjer PENTA.

  Vad är EURIPIDES²?

  EURIPIDES² är ett innovationskluster för smart elektronik. Klustret är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram.

  Alla projekt inom EUREKA kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.

  Ansökningsprocessen i flera steg

  Ansökningsprocessen till EURIPIDES² sker i flera steg enligt nedan.

  1. Först skickar ni en skiss, en så kallad project outline (PO), till EURIPIDES² (inte till Vinnova).
  2. EURIPIDES² och Vinnova bedömer ansökan och om den håller tillräckligt hög kvalitet erbjuds ni att skicka in en fullständig ansökan, en så kallad full project proposal (FPP).
  3. Den fullständiga ansökan från det internationella konsortiet bedöms och de ansökningar som blir godkända får så kallad label. Det innebär att de nationella konsortierna ges möjlighet att skicka in ansökningar till respektive lands finansierande myndighet. Det är i detta steg som det svenska konsortiet bjuds in att skicka in en ansökan till Vinnova.
  4. Baserat på ansökningarna samt en projektintervju gör Vinnova en slutgiltig bedömning om ni får finansiering eller inte. 

  Ansökan

  Ansökan sker på EURIPIDES² webbplats. Det finns möjlighet att kontakta Vinnova för att diskutera ert projekt och er budget innan ni skickar in er ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Frédéric Pillot

  Utlysningsansvarig

  468 4733201

  Adela Saavedra Granholm

  Utlysningshandläggare

  +46 8 473 31 50

  Diarienummer 2020-04037

  Statistik för sidan