Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckla värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för informations- och kommunikationsteknik (IKT). Lösningarna kan vara tänkta att tillämpas inom exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, självkörande fordon, smarta energilösningar, smarta städer eller e-hälsa. Utlysningen görs inom ramen för EUREKA-klustret CELTIC NEXT, ett internationellt innovationskluster för informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

För internationell samverkan i projekt med inriktning på informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom nätverk och molntjänster, exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer eller industrikonsortier med minst två oberoende organisationer från minst två länder som är medlemmar i EUREKA. Minst ett svenskt litet eller medelstort företag (SMF) ska delta. Företag ska stå för minst 60 procent av arbetsinsatsen (mätt i tid). Ansökan ska skickas till CELTIC-NEXT.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vanligtvis finansierar vi projekten med mellan 5 och 15 miljoner kronor. Projekten löper i allmänhet över tre år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om? 

  Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för informations- och kommunikationsteknik (IKT). Lösningarna kan vara tänkta att tillämpas inom exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, självkörande fordon, smarta energilösningar, smarta städer eller e-hälsa. Utlysningen görs inom ramen för EUREKA-klustret CELTIC NEXT, ett internationellt innovationskluster för informations- och kommunikationsteknik (IKT). 

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekt är exempelvis prototyper och demonstratorer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad, samt bidrag till internationella standarder. För en framgångsrik ansökan om nationell finansiering till Vinnova krävs normalt deltagande från både större företag, SMF och akademi/forskningsinstitut.

  CELTIC Office erbjuder stöd under konsortiebyggandet och man anordnar regelbundet nätverksevent där det finns möjlighet att pitcha sin idé och diskutera med potentiella partners. Det finns även möjlighet att ladda upp och ta del av projektidéer i CELTIC Online Tool. Se mer info under rubriken länkar nedan.

  Vinnova har hittills delfinansierat ett 30-tal pågående och tidigare CELTIC-projekt. Bland de svenska projektdeltagarna finner du bland annat ABB, Ericsson, Bombardier, Telia, KTH, RISE och många fler. CELTIC-NEXT ger dig möjligheten till innovation och utbyten med Europas vassaste aktörer inom området. Se mer info om pågående projekt under rubriken länkar nedan. 

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Diarienummer 2019-05582

  Statistik för sidan