Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CELTIC-NEXT och Eurogia: Utveckla värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

För internationell samverkan i projekt med inriktning på informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom nätverk och molntjänster, exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer eller industrikonsortier med minst två oberoende organisationer från minst två länder som är medlemmar i EUREKA. Minst ett svenskt litet eller medelstort företag (SMF) ska delta. Företag ska stå för minst 60 procent av arbetsinsatsen (mätt i tid). Ansökan ska skickas till CELTIC-NEXT.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vanligtvis finansierar vi projekten med mellan 5 och 15 miljoner kronor. Projekten löper i allmänhet över tre år.

Viktiga datum

  • Diarienummer 2020-03597

    Statistik för sidan