Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CELTIC-NEXT – Informations- och kommunikationsteknik – hösten 2019

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Internationell samverkan i projekt med inriktning på informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom nätverk och molntjänster, exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer eller industrikonsortier bestående av minst två oberoende organisationer i minst två EUREKA-länder. Minst ett svenskt litet eller medelstort företag (SMF) ska delta. Ansökan skickas till CELTIC-NEXT.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns. Dock finansierar vi högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vanligtvis finansierar vi projekten med 5-15 miljoner kronor. Projekten löper oftast över tre år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, självkörande fordon, smarta energilösningar, smarta städer eller e-hälsa.

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekt är exempelvis prototyper och demonstratorer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad, samt bidrag till internationella standarder.

  CELTIC Office erbjuder stöd under konsortiebyggandet och anordnar exempelvis nätverksdagar och webinarium där det finns möjlighet att pitcha sin idé och diskutera med potentiella partners.

  Pågående och tidigare CELTIC-projekt

  Läs mer om det 30-tal pågående och tidigare projekt som Vinnova har delfinansierat hittills. Bland de svenska projektdeltagarna finner du bland annat ABB, Ericsson, Bombardier, Telia, KTH, RISE och många fler. CELITC-NEXT ger dig möjligheten till innovation och utbyten med Europas vassaste aktörer inom området.

  Vad handlar CELTIC NEXT om?

  CELTIC-NEXT är ett innovationskluster för informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom nätverk och molntjänster, exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, självkörande fordon, smarta energilösningar, smarta städer eller e-hälsa.

  Klustret CELTIC-NEXT är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram.

  Alla projekt inom EUREKA kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.

  Ansökningsprocessen sker i flera steg

  Ansökan sker på CELTIC-NEXT webbplats. Det finns möjlighet att kontakta Vinnova för att diskutera ert projekt och er budget innan ni skickar in er ansökan.

  Information om hur du ansöker på CELTIC-NEXT webbplats (på engelska)

  Så här går det till att ansöka:

  1. Först skickar det internationella konsortiet in en första skiss, en så kallad Extended abstract till CELTIC-NEXT (inte till Vinnova). Detta är obligatoriskt för projekt med ett svenskt konsortium.
  2. Det internationella konsortiet skickar in en fullständig ansökan till CELTIC-NEXT (inte till Vinnova). Alla som skickat in skisser får feedback på hur ni kan förbättra ansökan. 
  3. Den fullständiga ansökan från det internationella konsortiet bedöms och de ansökningar som blir godkända får så kallad label. Det innebär att de nationella konsortierna ges möjlighet att skicka in ansökningar till respektive lands finansierande myndighet. Det är i detta steg som det svenska konsortiet bjuds in att skicka in en ansökan till Vinnova.
  4. Baserat på era ansökningar, både till CELTIC NEXT och Vinnova, samt en projektintervju gör Vinnova en slutgiltig bedömning om ni får finansiering eller inte.

  Diarienummer 2019-01194

  Statistik för sidan