Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CELTIC-NEXT: Informations- och kommunikationsteknik - våren 2019

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa. Ansökan ska skickas till CELTIC-NEXT.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Internationell samverkan i projekt med inriktning på informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom nätverk och molntjänster, exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa. 

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer eller industrikonsortier bestående av minst två oberoende organisationer i minst två EUREKA-länder. Minst ett svenskt små eller medelstort företag (SMF) ska delta.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vanligtvis finansierar vi projekten med mellan 5 till 15 miljoner kronor. Projekten löper oftast över tre år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik. Projekten kan beröra allt från utveckling av testbäddar, prototyper till framtagande av gemensamma standarder inom telekom och nätverk och digital säkerhet, till exempel forsknings- och innovationsprojekt inriktade på informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom nätverk och molntjänster, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekt är exempelvis prototyper och demonstratorer som kan visas upp för potentiella kunder, samt bidrag till internationella standarder.

  Förväntade effekter av projekt är exempelvis nya produkter, nya affärsmöjligheter, kompetensuppbyggnad och standardisering som är relevant för svenskt näringslivs konkurrenskraft och kompetensförsörjning.

  CELTIC-NEXT är en del av EUREKA

  CELTIC-NEXT är ett innovationskluster för informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom nätverk och molntjänster, exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa. Klustret CELTIC-NEXT är en del av EUREKA där generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften tas fram. Alla projekt inom EUREKA kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.

  Ansökningsprocessen sker i flera steg

  Ni kan söka vårt projektbidrag först när ert projekt har fått sin projektansökan godkänd av EUREKA nätverket.

  1. Första skickar ni en ansökningsskiss till CELTIC-NEXT (inte till Vinnova). Ansökan är i form av en skiss, Extended abstraxt. Detta är frivilligt men rekommenderas starkt.
  2. Sedan skickar ni in en fullständig ansökan, full project proposal till CELTIC-NEXT.
  3. Efter att ni har skickat in en fullständig ansökan får ni reda på om CELTIC-NEXT har godkänt projektet och gett det en EUREKA Label.
  4. Om er ansökan har fått Label bjuds ni in att skicka en ansökan till oss.
  5. Baserat på ansökningarna samt en projektintervju gör vi en slutgiltig bedömning om ni får finansiering eller inte.

  Ansökan

  Ansökan sker på webbplatsen för CELTIC-NEXT. Det finns möjlighet att kontakta Vinnova för att diskutera ert projekt och er budget innan ni skickar in er ansökan.

  Diarienummer 2018-05375

  Statistik för sidan