Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

CELTIC-NEXT – Informations- och kommunikationsteknik – våren 2022

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

För internationell samverkan i projekt med inriktning på informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom nätverk och molntjänster, exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, smarta städer eller e-hälsa.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer eller industrikonsortier med minst två oberoende organisationer från minst två länder som är medlemmar i EUREKA. Minst ett svenskt litet eller medelstort företag (SMF) ska delta. Företag ska stå för minst 60 procent av arbetsinsatsen (mätt i tid). Ansökan ska skickas till CELTIC-NEXT.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men vi finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vanligtvis finansierar vi projekten med mellan 5 och 15 miljoner kronor. Projekten löper i allmänhet över tre år.

Vad handlar erbjudandet om?

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), exempelvis digital säkerhet, artificiell intelligens, 5G, Internet of Things, självkörande fordon, smarta energilösningar, smarta städer eller e-hälsa.

Alla projekt inom EUREKA kluster är internationella partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser.

För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekt är exempelvis prototyper och demonstratorer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad, samt bidrag till internationella standarder.

Pågående och tidigare CELTIC-projekt

Läs mer om pågående och tidigare projekt som Vinnova har delfinansierat hittills. Bland de svenska projektdeltagarna finner du bland annat ABB, Ericsson, Bombardier, Telia, KTH, RISE och många fler. CELITC-NEXT ger dig möjligheten till innovation och utbyten med Europas vassaste aktörer inom området.

Pågående och tidigare projekt som Vinnova varit med att finansiera

Ansökningsprocessen sker i flera steg

Ansökningsprocessen till CELTIC-NEXT sker i flera steg enligt nedan:

 1. Hitta samarbetspartners och forma ett internationellt konsortium, exempelvis under nätverksdagen CELTIC Online Proposers Day 
 2. Konsortiet skickar in en första skiss, en så kallad Extended Abstract/Project Proposal till CELTIC-NEXT (inte till Vinnova). Detta är obligatoriskt för projekt med ett svenskt konsortium. 
 3. Vinnova bedömer projektskissen och om den håller tillräckligt hög kvalitet erbjuds ni att skicka in en fullständig projektansökan (FPP - full project proposal) till CELTIC NEXT. 
 4. Det internationella konsortiet skickar in en fullständig ansökan (FPP) till CELTIC-NEXT (inte till Vinnova).
 5. Den fullständiga ansökan bedöms och de ansökningar som blir godkända får så kallad Eureka-label. Det innebär att de nationella konsortierna ges möjlighet att skicka in ansökningar till respektive lands finansierande myndighet. Det är i detta steg som det svenska konsortiet skickar in en ansökan till Vinnova.
 6. Baserat på era ansökningar, både internationell (FPP) till CELTIC NEXT och nationell ansökan till Vinnova, samt en eventuell projektintervju, gör Vinnova en slutgiltig bedömning om det svenska konsortiet får finansiering eller inte.
 7. Vinnova tar beslut om att bevilja eller avslå ansökan. Det krävs att projektet startar med minst två deltagande organisationer från minst två olika länder och att projektet har haft sin officiella kick-off. Projektet ska starta inom 12 månader efter att det internationella konsortiet har fått Eureka-label.

Viktiga datum

Datumen är preliminära. Exakta datum kommer beslutas närmare utlysningens öppning. 

 • Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Marlene Häggström

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 33

  Miriam Eklöf

  Administrativa frågor

  +46 8 473 32 73

  Diarienummer 2020-05128

  Statistik för sidan