Så främjar vi innovation

Här kommer du att hitta information om utvalda satsningar som vi gör för att stärka svensk konkurrenskraft och arbeta för en hållbar utveckling inom särskilda områden. Dessa satsningar kan variera över tid.

Vi utvecklar just nu den här delen av webbplatsen. För mer information om våra särskilda satsningar, gå till vår ordinarie webbplats.

Särskilda satsningar inom innovation (vinnova.se)