Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering:

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering - vår 2017

Stänger om 9 dagar

I det här erbjudandet stödjer vi konstellationer som har stor potential och förmåga att ta fram lösningar inom fyra identifierade samhällsutmaningar: framtidens hälsa och sjukvård, hållbara attraktiva städer, hållbar industriell utveckling och informationssamhället.

Se alla ansökningstillfällen för erbjudandet

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan man söka för?

Vidareutveckling av en idé och konstellation. Genomförandetid är cirka 9 månader.

treklover2

Vem kan söka?

Konstellationer bestående av minst tre projektparter.

treklover3

Hur mycket kan sökas?

Max 500 000 kronor. Stödnivån är max 80 procent.

Viktiga datum

 • 31 okt 2016
  Öppnar för ansökan
  31 okt 2016
 • 22 nov 2016
  22 nov 2016
 • 5 dec 2016
  5 dec 2016
 • 26 jan
  Ansök senast kl 14:00
  26 jan kl 14:00
 • 11 apr
  Beslut meddelas
  11 apr
 • 11 apr
  Projekt får starta
  11 apr
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Brinner ni för att lösa samhällsutmaningar som kräver bred samverkan? Då kan erbjudandet Utmaningsdriven innovation vara något för er.

  Utmaningsdriven innovation handlar om att lösa samhällsutmaningar genom innovation. Vi vill se nya lösningar utvecklas som kan leda till både samhällsnytta och nya affärsmöjligheter. De lösningar som utvecklas ska vara konkurrenskraftiga och på sikt efterfrågas på en internationell marknad.

  Finansiering i tre steg

  Programmet bygger på en trestegsmodell där de projekt som får finansiering i steg 1 sedan kan gå vidare och söka steg 2 och 3. Det ställs krav på samverkan mellan olika aktörer, där minst tre organisationer måste medverka i ansökan till steg 1. Allt behöver inte vara klart när ni söker till steg 1 men det är viktigt att ni har identifierat en samhällsutmaning och en tänkt lösning till den.

  Förankrat hos behovsägare

  Idén måste också vara förankrad hos behovsägarna, som kan vara till exempel kunder, användare, patienter, medborgare, politiker och andra viktiga kravställare.

  Erbjudandet på en minut

  Daniel Rencrantz, ansvarig för erbjudandet, förklarar programmets trestegsmodell och ger exempel på innovationsprojekt som möter samhällsutmaningar.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi vill stödja konstellationer som har stor potential och förmåga att ta fram innovativa lösningar inom fyra identifierade utmaningsområden:

  • Framtidens hälsa och sjukvård
  • Hållbar industriell utveckling
  • Hållbara attraktiva städer
  • Informationssamhället

  Dessa områden är väldigt breda, men de ger en vägledning och riktning i ert arbete att identifiera en konkret samhällsutmaning. 

  Exempel på projekt

  Den här satsningen stöttar många olika projekt. Här följer fyra exempel på projekt som vi finansierat:

  • Hur kan vi säkerställa att elever med utländsk bakgrund uppnår gymnasiebehörighet och inte hamnar i utanförskap?
  • Hur kan vi förtäta våra städer på ett hållbart sätt vad gäller ekonomiska, sociala såväl som ekologiska dimensioner?
  • Hur vi kan ersätta de enorma mängder kemikalier som idag används och har stor påverkan på miljön?
  • Hur kan vi motverka det växande globala problemet med förfalskade läkemedel?

  Utmaningar som skapar tillväxt

  Bakgrunden till denna satsning är de globala samhällsutmaningar vi står inför idag. Dessa är kopplade till bland annat klimat, energi, miljö och demografi men också till social trygghet, hälsa och utbildning. Samtidigt innebär dessa utmaningar en grund för efterfrågan på innovativa lösningar, som i sin tur skapar tillväxt. Vi vill stötta projekt som gör skillnad och som kan skapa både samhällsnytta och affärsmöjligheter.

  Testa om erbjudandet passar ert projekt

  Välj ett svar för varje fråga.

  Kan ni presentera er samhällsutmaning för någon som inte är så insatt på max 60 sekunder?

  Är ni minst tre organisationer som tillsammans kommer att söka?

  Kommer ni att involvera kunder, användare och andra viktiga kravställare innan ansöker (exempelvis medborgare eller patienter)?

  Tar ni ett helhetsgrepp kring samhällsutmaningen?

  Har ni en ambition att påverka samhället på bred front?

  Vill du se erbjudandet på vinnova.se?

  Du läser ett erbjudande från Vinnova i betaversionen av vår nya webbplats.

  Ta del av erbjudandet på vinnova.se istället

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och tips

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel CV för de aktörer som deltar i projektet.

  UDI - mall CV (doc, 55 kB) UDI - ansökan till steg 1 - tips, observationer, svagheter, frågor (pdf, 424 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Peter Nõu

  Informationssamhället

  46 8 473 30 43

  peter.nou@vinnova.se

  Sofia Norberg

  Framtidens hälsa och sjukvård

  46 8 473 32 95

  sofia.norberg@vinnova.se

  Bengt Larsson

  Administration

  46 8 473 31 14

  bengt.larsson@vinnova.se

  Daniel Rencrantz

  Program- och utlysningsansvarig

  46 8 473 31 84

  daniel.rencrantz@vinnova.se

  Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Ida Langborg

  Hållbar industriell utveckling

  46 8 473 30 77

  ida.langborg@vinnova.se

  Marie Karlsson

  Hållbara attraktiva städer

  46 8 473 32 24

  marie.karlsson@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se