Innovativa startups 2017:

Innovativa startups fas 1 - vår 2017

Stängde 17 januari 2017

I det här erbjudandet riktar vi oss till unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer med stor kommersiell potential. Vi vill möjliggöra utveckling av företag i faser där annan finansiering är svår att få. Företagens verksamhet ska baseras på nyskapande varor, tjänster eller processer. Vi finansierar både affärsmodellering och framtagning av prototyper och demoversioner.

Se alla ansökningstillfällen för erbjudandet

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan vi söka för?

Utredning av marknadsmässiga, tekniska, design- och produktionsmässiga förutsättningar. Utveckling av kunskap och prototyper eller demoversioner av tjänster och processer. Immaterialrättsliga utredningar.

treklover2

Vem kan söka?

Aktiebolag eller en ekonomisk förening. Företag yngre än fem år som inte är börsnoterade, inte har delat ut vinst, inte bildats genom företagskoncentration eller har återkommande försäljning av redan marknadsintroducerade varor eller tjänster motsvarande en årlig nettoomsättning över 2 miljoner kronor.

treklover3

Hur mycket kan vi söka?

Fas 1: upp till 300 000 kronor där Vinnova kan finansiera upp till 100 procent av företagets stödberättigande kostnader
Fas 2: upp till 1 miljoner kronor där Vinnova kan finansiera upp till 90 procent av företagets stödberättigande kostnader

Viktiga datum

 • 6 dec 2016
  Öppnar för ansökan
  6 dec 2016
 • 17 jan 2017
  Ansök senast kl 15:00
  17 jan 2017 kl 15:00
 • 2 mar 2017
  Beslut meddelas
  2 mar 2017
 • 2 mar 2017
  Beslut meddelas
  2 mar 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet skapar vi förutsättningar för unga företag att utveckla sin verksamhet i faser där annan finansiering är svår att få. Syftet är att möjliggöra för unga företag att skapa affärsmöjligheter och utveckla skalbara affärsmodeller baserade på nyskapande varor, tjänster och processer. Vi vill även verka för en jämställd samhällsutveckling genom att ge unga företag med både kvinnor och män i nyckelpositioner ökade möjligheter till finansiering.

  Syftet är även att företagen ska stärka sin konkurrenskraft, bland annat genom att ta fram ny kunskap och utveckla andra unika tillgångar. Satsningen ska dessutom bidra till positiva välfärds- och samhällseffekter genom att finansiera projekt som främjar hållbar tillväxt i svenskt näringsliv.

  Finansiering erbjuds i två faser i detta erbjudande. För företag som slutrapporterat i fas 1 kan vi erbjuda ytterligare finansiering i fas 2. Det är möjligt för ett företag att beviljas bidrag i fas 2 vid två tillfällen.

  Ansökningsomgången för fas 2 stänger i september 2017

  Erbjudandet på en minut

  Vinnovas handläggare Anna Tegnesjö berättar om vårt erbjudande till innovativa startups.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Innan ni ansöker bör ni säkerställa att det här erbjudandet passar ert projekt. 

  Typer av aktiviteter

  Dessa aktiviteter kan ni söka finansiering för:

  • Utredning av marknadsmässiga förutsättningar och utveckling av affärsmodeller
  • Utredning av tekniska och designmässiga förutsättningar
  • Validering av egenskaper hos den tänkta varan, tjänsten eller processen
  • Framtagning av ny kunskap och utveckling prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer med det övergripande syftet att testa affärsmodeller direkt på den tänkta marknaden
  • Utredning av immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt utveckling av immaterialrättsliga strategier och skydd
  • Kvalitetssäkring och framtagande av underlag för certifiering
  • Undersökning och utveckling av möjligheter att producera varan eller tjänsten

  Övergripande kriterier

  För att ert förtag ska vara aktuellt för finansiering gäller att:

  • företaget utvecklar nyskapande varor, tjänster eller processer med potenti-ella konkurrensfördelar på den tilltänkta marknaden
  • företaget har ett tydligt kommersiellt fokus och kan bli internationellt kon-kurrenskraftigt
  • företaget planerar att involvera och interagera med kunder och eventuella partners för att utveckla och validera både erbjudande och affärsmodell
  • vår finansiering har en avgörande betydelse för projektets genomförande

  Testa om erbjudandet passar ert projekt

  Är ert företag ett aktiebolag eller en ekonomisk förening med en omsättning som beräknas understiga två miljoner kronor under kalenderåret 2016?

  Är ert företag registrerat den 2 mars 2012 eller senare?

  Är ert företag onoterat på börsen och har färre än 50 anställda?

  Är er tänkta vara, tjänst eller process nyskapande eller väsentligt bättre än lösningar som finns idag?

  Ni vet att varan/tjänsten/processen är nyskapande i förhållande till andra alternativ genom att ni har branschkunskap, har gjort marknadsundersökningar m.m.

  Har er vara, tjänst eller process potential att bli internationellt konkurrenskraftig?

  Behöver ni utveckla prototyper eller demoversioner av er vara, tjänst eller process?

  Kan projektet leda till att ny kunskap eller andra unika tillgångar utvecklas?

  Vill du se erbjudandet på vinnova.se?

  Du läser ett erbjudande från Vinnova i betaversionen av vår nya webbplats.

  Ta del av erbjudandet på vinnova.se istället

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller information om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  FAQ Vanliga frågor och svar om utlysningen Innovativa Startups (pdf, 46 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor kring det här erbjudandet kontakta gärna oss.

  Ylva Strander

  Utlysningsansvarig

  08-473 32 50

  startups@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinator Bidrag Status Diarienummer
  Tester och validering av katthalsband för att säkerställa att produkten passar marknaden MOGGIE AB, Uppsala 300 000 kr Pågående 2017-00804
  Effektivare lantbruk från ovan VULTUS AB 242 000 kr Pågående 2017-00796
  Pre-study to identify feasible and sustainable method/s to produce advanced 3D composite material Fureho AB 300 000 kr Pågående 2017-00761
  Nagoon marknad och IPR Nagoon AB 300 000 kr Pågående 2017-00737
  Webbtjänst som digitaliserar certifieringsbranschen (miljö- & säkerhetskrav för produkter i EU/CE-märkning) Rydell Solutions AB 300 000 kr Pågående 2017-00728
  Digitalisering för framtidens vård och omsorg INTERAKTIVT LÄRANDE I VASASTAN AB 300 000 kr Pågående 2017-00725
  Mjukvara som hjälper mindre till mellanstora e-handlare växa och att bli internationellt konkurrenskraftiga MOKINI AB 300 000 kr Pågående 2017-00717
  Komplementära III-V kretsar på Si C2AmpS 125 000 kr Pågående 2017-00709
  StorySpot-validering av affärsmodell StorySpot AB 300 000 kr Pågående 2017-00697
  EVAM System H&E Solutions 300 000 kr Pågående 2017-00680
  Alla projekt för omgången