Digital hälsa:

Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens

Stänger om 9 månader

Blixtsnabb och träffsäker diagnos med förslag på individanpassad behandling – med dagens digitala tekniker finns möjligheter att utveckla beslutsstöd som vilar på en större mängd data än någon läkare skulle kunna ackumulera under ett helt yrkesliv. Vill ni vara med och förbättra hälsa, vård och omsorg i Sverige genom att utveckla ett beslutsstöd med hjälp av artificiell intelligens? Observera att utlysningstexten och projektbeskrivningsmallen har uppdaterats med förtydliganden den 2 samt den 8 december.

Se alla ansökningstillfällen för erbjudandet

Erbjudandet i korthet

Vad kan man söka för?

Utveckling av beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens.

Vem kan söka?

Konstellationer av minst två aktörer inom olika kompetensområden. Sökande kan till exempel vara företag, universitet och högskolor eller landsting och kommuner.

Hur mycket kan sökas?

Vinnova har avsatt 20 miljoner kronor för utlysningen. Projekttiden får vara upp till två år.

Viktiga datum

Det här erbjudandet kommer att vara öppet fär ansökan så länge det finns medel kvar att söka, dock senast till den 25 oktober 2017. Bedömning av ansökningar kommer att göras vid flera tillfällen under 2016 och 2017.

 • 13 okt 2016
  Öppnar för ansökan
  13 okt 2016
 • 10 nov 2016
  Ansök senast - första tillfället kl 14:00
  10 nov 2016 kl 14:00
 • 1 feb
  Ansök senast - andra tillfället kl 14:00
  1 feb kl 14:00
 • 5 apr
  Ansök senast - tredje tillfället kl 14:00
  5 apr kl 14:00
 • 29 aug
  Ansök senast - fjärde tillfället kl 14:00
  29 aug kl 14:00
 • 25 okt
  Ansök senast kl 14:00
  25 okt kl 14:00
 • Medel kvar att söka i utlysningens budget

  Vad handlar erbjudandet om?

  Vinnova erbjuder finansering för projekt som har som mål att ta fram beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens (AI). Beslutsstödet ska kunna användas som stöd för hälsa, vård och omsorg och ha ett tydligt användarperspektiv. Beslutsstödet ska generera nytta för patienter och brukare. Det är därför viktigt att dessa grupper på något sätt är representerade i projektet.

  Det är upp till sökande att välja vilken typ av data och vilken metod inom AI man kommer att använda i projektet, men lösningen ska vara nyskapande. Det är därför viktigt med en väl genomförd omvärldsanalys och en beskrivning av på vilket sätt lösningen skiljer sig från befintliga lösningar.

  Observera att utlysningstexten och projektbeskrivningsmallen har uppdaterats med förtydliganden den 2 samt den 8 december.  

  Del av vår satsning inom digital hälsa

  Erbjudandet om finansiering för projekt som vill utveckla beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens är en del av Vinnovas satsning Digital hälsa.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi riktar oss till konstellationer av aktörer med olika kompetens, på så vis hoppas Vinnova kunna bidra till att det uppstår samarbeten mellan företag och forskare verksamma inom området artificiell intelligens (AI) och hälso-, vård- och omsorgssektorn.

  Projekttiden får vara upp till två år och medel kan sökas för en del eller hela processen att utveckla, i klinik utvärdera och implementera ett beslutsstöd. Redan utfört utvecklingsarbete ersätts dock inte av Vinnova.

  Testa om erbjudandet passar ert projekt

  Välj ett svar för varje fråga.

  Är er lösning nyskapande eller väsentligt bättre än redan befintliga lösningar?

  Är ni minst två projektparter med kompetens inom AI respektive hälsa, vård och omsorg?

  Kommer ni att involvera patienter eller brukare i projektet?

  Har samtliga projektparter läst och förstått avsnittet Regler om statligt stöd i utlysningstexten?

  Projektet kommer att beakta regulatoriska frågeställningar och interoperabilitet?

  Vill du se erbjudandet på vinnova.se istället?

  Du läser ett erbjudande från Vinnova i betaversionen av vår nya webbplats.

  Ta del av erbjudandet på vinnova.se istället

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller information om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Eftersom er ansökan sparas kan ni börja fylla i era uppgifter i god tid och sedan göra ändringar tills ni skickar in den.

  Frågor?

  Om ni har frågor kontakta gärna någon oss.

  Linda Swirtun

  Utlysningsansvarig

  linda.swirtun@vinnova.se

  Jenni Ann Asplund

  Handläggare

  jenniann.asplund@vinnova.se

  Karin Sundbeck

  Administrativa frågor

  karin.sundbeck@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se